เก้าอี้ผู้บริหาร

เก้าอี้ผู้บริหาร HOOK CHAIR ออกแบบและผลิตโดยโรงงานเราเอง โดยคนไทย เพื่อคนไทย ด้วยการออกแบบเก้าอี้ผู้บริหารที่รองรับสรีระทั้งหลัง และเบาะนั่งพนักพิงที่หนากว่าเก้าอี้สำนักงานทั่วไป ทำให้เหมาะที่จะใช้ทำงานในระยะเวลานานๆ รวมถึงการออกแบบที่ดูหรูหราน่าใช้งานมากกว่า ส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพดังนั้นจึงนิยมนำมาให้ผู้บริหารใช้ครับ